الوکتاب دات کام

برگزاری دوره‌های آموزشی پشتیبان ها

برگزاری دوره‌های آموزشی پشتیبان ها یکی از مهمترین الزامات موفقیت در کانون به کارگیری نیروهای فرهیخته و پرتوان در امر آموزش می‌باشد.  بازديد : 11,116  چاپ بکی از مهمترین الزامات موفقیت  به کارگیری نیروهای فرهیخته و پرتوان در امر آموزش می باشد، در همین راستا متقاضیان پشتیبانی پس از کسب تاییدیه های اولیه موظف به شرکت در […]

سبد خرید بستن