قوانین و مقررات استفاده از خدمات وب سایت به شرح زیر می باشد.

ابتدا حتما بایستی عضو وب سایت گردید . که از طریق این لینک می توانید فرایند ثبت نام در وب سایت را انجام دهید.